Privacybeleid

 

De deelnemer wordt ervan ingelicht dat zijn persoonsgegevens en deze van de andere inzittenden van het voertuig worden bewaard en opgeslagen door de organisatie.
De persoonsgegevens worden niet aangewend voor commerciële doeleinden en worden niet aan derden overgemaakt die geen deel uitmaken van de organisatie.
De gegevens worden uitgewisseld aan de organisatie “Covid-19”tracing indien zij daarom vragen. De registratie van alle deelnemers is in dit verband ook verplicht opgelegd door een ministerieel besluit. Dit ter bestrijding van de pandemie Covid-19.

De gegevens zullen worden aangewend om u te contacteren voor navolgende events georganiseerd door DP4C of haar opvolger. Eenieder kan ten allen tijde de door DP4C bewaarde gegevens opvragen door een aanvraag te sturen via het vermelde e-mailadres. 14 dagen na het event of op het moment van een geschreven annulatie kan u verzoeken uw persoons-gegevens te wissen.

Automotive & Lifestyle Family-event

E. mail@dp4c.be

T. +32 494 13 88 80